-
On 21 April 2012 at 15:04 | updated 21 April 2012 at 15:28

Namwon Korea Open 2012The Namwon Open 2012 has started in South Korea. The first results in speed-slalom (roller) are already available ...

Speed-slalom

Junior Men

1) Wu Dong Yan (Tpe)
2) Ma Pak Hong (Hkg)
3) Zhang Hao (Chn)

Junior Women

1) Guan Yu Xiang (Chn)
2) Huang Kai Zhu (Tpe)
3) Huang Yu Hsuan (Tpe)

Men

1) Yang Hsin Chao (Tpe)
2) Fang Guo (Chn)
3) SungJin Kim (Kor)

Women

1) Wang Tzu Chien (Tpe)
2) Huang Tsai Chen (Tpe)
3) Meng Yun (Chn)Want to join the team? Email us!

Adv.