-
On 23 October 2015 at 22:10 | updated 14 November 2015 at 18:36

The Chinese Taipei selection for the 2015 Worlds of Speed Skating


The Chinese Taipei selection for the 2015 Worlds of Speed Skating


Chinese Taipei will skate at home for the 2015 World Championship of Speed Skating that will take place in Kaohsiung. Honour where honour is due, it is the largest delegation...

Junior Women

 • Yu-Ting Yen
 • Hsing-Yu Liu
 • Yu-Hsin Chang
 • Hung Yu
 • Yue-Chi Peng
 • Pin-Hsuan Tsai
 • Shiang-Yurn Lien
 • Hsin-Ju Liu
 • Jing-Syuan Syu

Junior Men

 • Shao-Chun Chuang
 • Yu-Sheng Lee
 • Ping-Hong Lin
 • Kun Tsao
 • Meng-Chieh Liu
 • Wei-Lin Tai
 • Yin-Cheng Chang
 • Xian-You Lin

Senior Women

 • Ho-Chen Yang
 • Yi-Hsuan Liu
 • Meng-Chu Li
 • Ying-Chu Chien
 • Chia-Pei Kuo
 • Yu-Ting Huang
 • Chih-Ling Fan
 • Ying-Jung Kuan

Senior Men

 • Maoh-Chieh Kao
 • Yan-Cheng Chen
 • Chang-Chin Ku
 • Tsung-Nan Lin
 • Fu-Shiuan Ko
 • Yu-Lin Huang
 • Tsu-Cheng Chao
 • Chang-Chien Hung
 • Yun-Chi Huang
 • Jia-Jung Lin 

Visit our page on the 2015 World Championship of Speed Skating

Atom Wheels Simmons Rana RacingWant to join the team? Email us!

Adv.